Bishōjo Senshi Sailor Moon
Bishōjo Senshi Sailor Moon - Cover Art Sega Genesis
SEGA Genesis 1994