Bushido: Way of the...
 Bushido: Way of Warrior - Title Screen
DOS 1983